LAMBERTSETER GÅRD  

(placeholder)
(placeholder)

LAMBERTSETER GÅRD

Velkommen til vår hjemmeside
Om Lambertseter gårds retningslinjer for utleie


Lambertseter gård, reist i 1825,  har status som bevaringsverdig bygning hos Byantikvaren, eies av Oslo kommune og forvaltes  av Foreningen for Lambertseter gård.

Formålet med samfunnshuset har siden starten i 1958 er først og fremst å gi forenings-og kulturliv ”høvelige” lokaler, som det den gang het i vedtektene, noe som innebærer at det frivillige organisasjonsliv både leier til lavterskelpris og er prioritert mht. å få leie lokaler til sine møter og aktiviteter.


Foreningen har alltid vært restriktive mht. hva slags selskaper det kan leies ut til i den bevaringsverdige bygningen, pga. bygningens bevaringsverdige status og regler pålagt oss av Brann-og redningsetaten og også av hensyn til våre nære naboer.

Prisene våre finner du under ”Utleiebetingelser” og der fremgår det at praktiseres lavere priser til ”ikke-nattlige” selskaper, som ved feiring av jubilanter på 85 år og eldre, til navnefester og dåpsselskaper for barn -og konfirmasjonsselskaper, og gjennom uken til minnesamvær, og forenings-og kulturliv har spesielt lave fremleiepriser ut ifra vedtektene og formålet med huset.

Se opplysninger under ”Utleiebetingelser” og se også fotos og omtale av lokalene ved å klikke inn på undersidene.
Lokalene er avbildet og beskrevet på våre undersider. Se også UTLEIEBETINGELSER.


VÅR 1 ETG MED TO LOKALER, "STORSTUA" OG SALONGEN "BRÅTAN" FOR BLA DÅPSSELSKAPER  OG NAVNEFESTER.
VÅR 2. ETG.  MED TO LOKALER, ”BAKKERUD”  OG ”BJØRNHOLTET”  FOR BL.A. DÅPSSELSKAPER OG NAVNEFESTER
I vår 2. etg. prøver vi å legge til rette for at det kan dekke på dagen/kvelden før da lokalene er mye etterspurt til navnefester og dåpsselskaper.Send oss forespørsler per E-post til post@lambertsetergaard.no


KONFIRMASJONSSELSKAPER LØRDAGER OG SØNDAGER I 2017
Vi leier selvfølgelig også ut til forenings-, kulturliv, møter, konferanser etc., dag eller kveld,  på hverdager så langt plassen rekker. 2. etg. er svært opptatt av faste leietakere.  


Send alle forespørsler til : post@lambertsetergaard.no .


Lambertseter gård har opprinnelse fra 1825 slik du ser den idag, men på samme tomt som den står nå, har det faktisk vært bygninger siden 1500-tallet. Sammen med den  eneste gjenværende husmannsplass Bråtan, som ligger lenger øst nede på en høyde over Europaveien, er det kun disse to bygninger fra 1800-tallet igjen på Lambertseter. De er bevaringsverdige og står på Byantikvarens gule liste.

Gården ligger på et høydedrag vis a vis Lambertseter senter og har god tilgjengelighet med offentlig kommunikasjon, både T-banen og 79-bussforbindelsen Grorud- Holmlia har stoppesteder like i nærheten.

Fra å ha vært våningshuset til en stor gård med inn-og utmark ble bygningen kjøpt av Oslo kommune og totalt ombygd innvendig og tatt i bruk som samfunnshus i 1958. Stilt til rådighet i henhold til vedtektene først og fremst for det frivillige forenings-og kulturliv, driftet av Foreningen for Lambertseter Gård. Foreninger i distriktet gikk sammen om å stifte Foreningen for Lambertseter gård. I 2015 er det 27 organisasjoner uten kommersielle formål som er medlemmer. Både de og andre foreninger, borettslag, boligsameier, kunstmale-og musikkskoler benytter huset mye til sine møter og aktiviteter. Les mer om gammel historie ut ifra henvisningen ”HISTORIE”, klikk øverst på siden.  

Foruten husflidsmesser, maleriutstillinger, sjakkturneringer og helgeseminarer er det mest selskapsliv i helgene. 1. og 2. etg. kan leies bort hver for seg på søndager til navnefester, dåps-, konfirmasjons-og jubileumsselskaper.

Ellers huser gården ofte minnesamvær etter bisettelser og begravelser, kurs, huskonserter, møter og konferanser. Vi har lagt flere lokaler til rette med lerreter. Kun husets 1. etg. kan benyttes når det skal serveres alkoholholdige drikker, i det omfang det kan være aktuelt å gjøre i bryllups-og jubileumsselskaper. Med klassifisering av Byantikvaren som bevaringsverdig objekt og med vedtak av Brann-og redningsetaten at den har en høy brannfareklasse må våre leietakere respektere og forholde seg til branninstruksens og pålegg om forsiktighet ved anvendelse av bygningen. Dette tilsier at vi ikke kan leie ut til ungdomsfester, der det serveres alkohol,  eller andre fester ”med potensiale i seg” til å bli utagerende. Det må derfor opplyses ved alle forespørsler om leie hva slags arrangement det dreier seg om.

Det har av økonomiske grunner ikke vært fast personale på gårdens kontor siden januar 2012. Da ble det inngått en avtale med Lambertseter Frivilligsentral om driftsbistand. Forespørsler blir besvart fortløpende bortsett fra når det står i svarfunksjonen ved henvendelser til post@lambertsetergaard.no at det ikke alltid svares raskt.    

Priser og omtale av lokalene får du opp ved å klikke på ”UTLEIEBETINGELSER”.

Lokalene kan du se ved å klikke ”LOKALENE”. Vi har også lagt ut ”BILDER” fra store og små begivenheter.
Fantastisk beliggenhet med flott utsikt over Lambertseter -sletta.

Ligger gården majestetisk på et høydedrag.

Dette er selve hjertet på Lambertseter.